Издателско каре

СЕ Борднетце - България ЕООД
Индустриална зона 18
8400 Карнобат
България

Тел: +359 (0) 559 28 903
Факс: +359 (0) 559 22 505

infobg@sebn.com

 

Управители

Пьотр Павлина (Главен Оперативен Директор)
Гюлай Татлъдил (Главен Финансов Директор)

 

Седалище и адрес на управление
Карнобат

 

ДДС Идентификационен номер
BG123633222