Ochrona danych

Ochrona Twojej prywatności podczas korzystania ze strony internetowej Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) jest dla nas priorytetem. Dlatego zwróć uwagę na następujące informacje:

Jeżeli w ramach naszej oferty internetowej zaistnieje sytucja, w której dojdzie do podania danych osobowych lub służbowych (tj. adresów e-mail, imienia i nazwiska, adresów pocztowych) (tzw. usługi spersonalizowane), ujawnienie takich danych przez użytkownika jest w pełni dobrowolne.

Skorzystanie ze wszystkich oferowanych usług - o ile jest to technicznie możliwe i wykonalne - jest również dozwolone bez wprowadzania takich danych i / lub przez wprowadzenie danych anonimowo i/lub przy użyciu pseudonimu.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi Twoich zgłoszeń.

Co do zasady Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Przekazanie informacji spółkom Grupy Sumitomo Electric Bordnetze lub innym stronom trzecim wymienionym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody nastąpi wyłącznie za Twoją zgodą i tylko w zakresie, w jakim odbiorcy zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

W ramach przetwarzania Twojego żądania i korzystania przez Ciebie z naszych usług zastrzegamy sobie prawo do zatrudniania usługodawców. Usługodawcy zostali poprzez stosowne umowy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych i nie są uznawani za strony trzecie z punktu widzenia ochrony danych.

SEBN działa w różnych krajach na całym świecie, w tym: w Japonii, Chinach, Maroko, Tunezji, Meksyku, Rumunii, na Ukrainie i w wielu krajach europejskich. Ponieważ SEBN jest częścią globalnej organizacji, możemy przekazywać dane osobowe do spółki SEBN znajdującej się w innym kraju, w tym w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych, jak te obowiązujące w Twoim kraju.

SEBN będzie przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, chyba że jest to wymagane przez prawo lub na podstawie nakazu wydanego przez organ regulacyjny lub nakazu sądowego, zobowiązującego do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas.

Oczywiście w każdej chwili masz prawo do informacji, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (zob. niżej).

Masz prawo do częściowego lub całkowitego wycofania swojej zgody na wykorzystywanie Twoich danych w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku usuniemy właściwe dane, pod warunkiem że nie istnieją podstawy prawne, które by nam tego zabraniały, szczególnie w odniesieniu do danych gromadzonych dla celów fakturowania i księgowania.

POLITYKA COOKIES

Niniejsze Zasady dotyczące plików cookies mają zastosowanie do strony Kariera Sumitomo Electric Bordnetze („Strona internetowa”).

SEBN wykorzystuje pliki cookies na swojej stronie internetowej.  Plik cookie to niewielki plik pobrany na Twoje urządzenie podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej.  Plik cookie będzie zawierał niewielką ilość informacji o Tobie i Twoich odwiedzinach naszej strony internetowej.  Pliki cookie mogą być następnie dostępne dla serwerów www SEBN.  Poniższa tabela zawiera przegląd plików cookies, których używamy, ze wskazaniem powodów ich używania.

Konieczne pliki cookies

Następujące pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, na przykład w celu zabezpieczenia strony internetowej lub świadczenia żądanej usługi, na przykład w celu zapamiętania preferencji językowych. Są to „cookies sesyjne” (wygasające po zakończeniu każdej sesji użytkownika) oraz „stałe cookies” (pliki cookies pozostające na urządzeniu po zakończeniu sesji)

Nazwa pliku cookies

Cel (i czas trwania dla stałych cookies)

JSESSIONID

Wygasa wraz z sesją. Służy do wymiany informacji o sesjach przez portlety Java.

Możesz wyłączyć te pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.  Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz umieszczanie i dostęp do tych niezbędnych plików cookies, nie będziesz mógł korzystać ze strony lub możemy nie być w stanie dostarczyć żądanej usługi.

Pliki Cookies Funkcjonalne i Wydajnościowe

Korzystanie z poniższych plików cookies umożliwia nam śledzenie użytkowników na przestrzeni czasu w celu ulepszenia struktury naszej strony internetowej i dostarczenia bardziej odpowiednich treści.  Strona internetowa wykorzystuje również pliki cookies osób trzecich dla celów analityki internetowej (np. do zarządzania i ulepszania wydajności i projektu Strony Internetowej).  Ponieważ te pliki cookies nie są niezbędne do działania naszej Strony internetowej, ustawiamy je tylko za Twoją zgodą.  Strona internetowa korzysta w tych celach z plików sesyjnych i stałych.

Nazwa pliku cookies

Cel (i czas trwania dla stałych cookies)

Cookie_bar

Wygasa po 365 dniach. Służy do ukrywania informacji o używaniu plików cookies.

Możesz wyłączyć pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Jak wyłączyć pliki cookies

Możesz wyłączyć pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, zażaleń lub wniosków o podanie informacji związanych z naszym oświadczeniem dotyczącym prywatności lub plików cookies oraz sposobu wykorzystania danych osobowych, możesz napisać do naszego inspektora ochrony danych na następujący adres:

Inspektor Ochrony Danych:
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska
Ochrona.Danych.SEBNPL@sebn.com