Защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни докато използвате кариерния уебсайт на Сумитомо Електрик Борднетце СЕ е от голямо значение за нас. Поради това, моля, имайте предвид следната информация:

При условие, че съществува възможност за вписване на лични или служебни данни (т.е. имейл адреси, имена, пощенски адреси) в рамките на нашето интернет предложение (т.нар. персонализирани услуги), оповестяването на такива данни от страна на потребителя се извършва на изрична доброволна основа.

Използването на всички предлагани услуги е – доколкото това е технически възможно и изпълнимо – също допустимо и без вписване на такива данни и/ или чрез анонимно вписване на данни или чрез използване на псевдоним.

Всички лични данни, събрани по време на посещението на нашите интернет страници, ще бъдат обработени и използвани с цел управление на Вашите искания.

По принцип, данните Ви няма да бъдат препращани на трети страни. Прехвърляне на информация на дружествата от група Сумитомо Електрик Борднетце или други трети страни, посочени в декларацията за съгласие, ще се осъществява единствено с Ваше одобрение и единствено, доколкото получателите са се задължили пред нас да спазват действащите разпоредби за защита на данните.

В рамките на обработката на Вашето искане и използването на нашите услуги от Ваша страна, ние си запазваме правото да използваме доставчици на услуги. Тези доставчици на услуги са договорно задължени към нас да спазват законовите разпоредби за защита на данните и не се считат за трети страни за целите на защита на данните.

SEBN работи в различни държави по света, включително Япония, Китай, Мароко, Тунис, Мексико, Румъния, Украйна и в множество европейски държави. Тъй като SEBN  е част от глобална организация, е възможно периодично да прехвърляме лични данни в дружество SEBN, намиращо се в друга държава, включително в държави извън Европейското икономическо пространство. Тези държави може да имат законодателство за защита на личните данни, различно от това във Вашата страна.

SEBN ще съхранява личните данни, единствено докато това е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, освен ако по закон или съгласно разпореждане на регулаторен орган или на съд, не се изисква да съхраняваме личните данни за по-дълъг период.

Разбира се, Вие имате право да знаете към всеки един момент какви Ваши лични данни са съхранявани от нас. В такива случаи, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни (виж по-долу).

Имате право частично или изцяло да оттеглите разрешението си за използване на Вашите лични данни към всеки един момент с незабавно действие. В такъв случай ние ще изтрием съответните данни, при условие, че няма законни основания, забраняващи ни да ги изтриваме, особено във връзка с данните за процесите по фактуриране и осчетоводяване.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Тази политика за бисквитките се прилага към кариерния уебсайт на Сумитомо Електрик Борднетце („Уебсайта“).

SEBN Използва бисквитки на интернет страницата си. Бисквитката представлява малък файл, който се сваля на Вашето устройство по време на Вашия достъп до страница на уебсайта. Бисквитката ще съдържа малко количество информация за Вас и Вашето посещение на страницата ни. В последствие е възможен достъп до бисквитките чрез уеб сървърите на SEBN. Таблицата по-долу дава представа за бисквитките, които ползваме и защо ги използваме.

Строго необходими бисквитки

Следните бисквитки имат съществено значение, за да може уебсайтът ни да функционира, например за да се подсигури уебсайтът или да се предостави услуга, която сте поискали, като например запомняне на езиковите предпочитания. Това са „бисквитки за сесията“ (бисквитки, които изтичат в края на всяка потребителска сесия) и „постоянни бисквитки“ (бисквитки, които остават на устройството Ви след сесията).

Име на бисквитката

Цел (и срок за постоянните бисквитки)

JSESSIONID

Изтича със сесията. Използва се за обмен на информация за сесията от Java портали.

Можете да изключите тези бисквитки, като промените настройките на търсачката си. Обърнете внимание, обаче, че ако блокирате поставянето и достъпа до тези строго необходими бисквитки, няма да можете да използвате уебсайта или може да нямаме възможност да Ви предоставим исканата услуга.

Бисквитки за функционалност и представяне

Използването на следните бисквитки ни дава възможност да проследяваме ползвателите във времето, за да подобрим структурата на уебсайта си и да предоставим по-относимо съдържание. Уебсайтът използва и бисквитки на трети страни за целите на уеб анализа (например, за управление и подобряване на представянето и дизайна на уебсайта). Тъй като тези бисквитки не са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт, ние ги поставяме единствено с Ваше съгласие. За тези цели уебсайтът използва сесийни и постоянни бисквитки.

Име на бисквитката

Цел (и срок на постоянните бисквитки)

Cookie_bar

Изтича след 365 дни. Използва се за скриване на информация относно използването на бисквитки.

Можете да деактивирате тези бисквитки, като промените настройките на своята търсачка.

Как да деактивирате "бисквитките"

Можете да блокирате и изтривате бисквитки чрез адаптиране на настройките на своята търсачка. За повече информация относно как да го направите, моля, посетете: http://www.allaboutcookies.org.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари, оплаквания или желаете информация във връзка с нашата политика за защита на личните данни или за бисквитките, както и относно начина, по който се използват Вашите лични данни, можете да пишете на нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

Длъжностно лице по защита на данните:
Индустриална зона 18
8400 Карнобат
България
Data.Protection.SEBNBG@sebn.com