РАБОТА НА МЯСТОТО,
КЪДЕТО ВСИЧКО СЕ ОБЕДИНЯВА

Работим заедно в рамките на една мрежа - това ни отличава, било то в сферата на развитието, планирането, производството или логистиката. За да може тази мрежова функция да надхвърли отделните специализирани отдели, е необходим общ преглед на целия процес.

Проект

Работим заедно в мрежа - това ни отличава, както в областта на развитието, така и в планирането, производството и логистиката. За да може тази функция да надхвърли отделните специализирани отдели, човек трябва да има общ преглед върху целия процес. Някой, който да определя целите на проекта, който да анализира техните възможности и рискове, да контролира тяхното развитие, да оценява ресурсите и да знае точно кой участва в проекта на всички нива. Това са отговорностите на централното Ръководство на проектите, чийто екип се счита от една страна за пазители на процесите и, от друга - за точка за контакт с клиенти, специализирани отдели и доставчици. Всички въпроси и дейности са точно записани и планирани. По този начин проектът е постоянно под контрол, така че всеки, който е ангажиран с него, да може да се ориентира и да знае къде се намира в процеса като цяло. Пълното свързване в мрежа може да доведе и до увеличаване на сложността сред различните участници. В този случай мениджърът на проекта трябва да действа като посредник, тъй като разполага с най-пълни познания за проекта и знае коя информация е необходима за разрешаването на всеки проблем.

Голямата мрежа/широкото обвързване би могло да доведе и до повишена сложност поради многото участници. В този случай мениджърът на проекта трябва да играе ролята на посредник, понеже той познава точно проекта и знае, коя информация би могла да допринесе за решението.

Проектното планиране функционира като рамка, която обединява и фокусира различните отдели, мнения, гласове, култури и философии - и която в крайна сметка ни позволява да се свързваме както помежду си, така и с бъдещето.

Интересувате ли се от осъществяването на автомобилен проект от А до Я, като го управлявате и го проследявате до самия край?

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!