PRACA W MIEJSCU
GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZE SOBĄ ŁĄCZY

Współpraca w ramach sieci - jest tym, co nas wyróżnia, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój, planowanie, produkcję czy logistykę. Aby ta sieć współpracy funkcjonowała ponad różnymi wyspecjalizowanymi działami, ktoś musi czuwać nad całym procesem.

PROJEKT

Współpraca w ramach sieci - jest tym, co nas wyróżnia, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój, planowanie, produkcję czy logistykę. Aby ta sieć współpracy funkcjonowała ponad różnymi wyspecjalizowanymi działami, ktoś musi czuwać nad całym procesem. Ktoś kto definiuje cele projektów, kto analizuje ich szanse i ryzyka, kto kontroluje ich rozwój, ocenia zasoby i dokładnie wie, kto jest zaangażowany w projekty na wszystkich poziomach. Za to odpowiedzialny jest centralny dział Zarządzania Projektami, którego zespół postrzega siebie z jednej strony jako "strażników" procesów, a z drugiej strony jako punkt kontaktowy dla klientów, wyspecjalizowanych działów i dostawców. Wszystkie zagadnienia i działania są dokładnie rejestrowane i planowane. W ten sposób projekt zachowuje spójność, tak aby wszyscy zaangażowani byli dobrze zorientowani i wiedzieli, jaka jest ich funkcja w całym procesie. Wszechstronna współpraca sieciowa może prowadzić również do pewnych komplikacji wśród uczestników projektu. W takim przypadku Kierownik Projektu musi działać jako mediator, ponieważ posiada pełną wiedzę na temat projektu i wie, jakie informacje są niezbędne do rozwiązania każdego problemu.

Tworzenie kompleksowej sieci może prowadzić również do zwiększenia złożoności procesów z powodu zaangażowania wielu stron. W takim przypadku kierownik projektu musi działać jako pośrednik, ponieważ dobrze zna projekt i wie, jakie informacje mogą przyczynić się do rozwiązania.

Dział Planowania Projektów funkcjonuje jak "klamra", która łączy i skupia różne działy, opinie, głosy, kultury i filozofie - i która, w ostatecznym rozrachunku, pozwala nam połączyć się zarówno ze sobą, jak i z przyszłością.

Czy jesteś zainteresowany tworzeniem projektu pojazdu od A do Z, kierując nim i widząc go do końca?

ZATEM DOŁĄCZ DO NAS!