С ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА –
И СЛЕДЕЙКИ ОСНОВНАТА КАРТИНА

Те често се потапят в чертежите в продължение на минути, силно концентрирани и практически неподвижни, проверявайки всеки детайл и задавайки си въпросите: Възможно ли е комплектът да се изгради на точно тази трансферна линия в това конкретно предприятие? Как мога да постигна оптимално производствено време? Колко режещи машини, системи за тестване и шаблони ми трябват?

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Те често се потапят в чертежите в продължение на минути, силно концентрирани и практически неподвижни, проверявайки всеки детайл и задавайки си въпроси: Възможно ли е комплектът да се изгради на точно тази трансферна линия в това конкретно предприятие? Как мога да постигна оптимално производствено време? Колко режещи машини, системи за тестване и шаблони ми трябват? В търсене на отговорите, служителите от производствено планиране обмислят изискванията на клиента, разсъждават относно производствения работник, който трябва да въведе указанията си на практика, като едновременно с това не забравят да следят и нужните разходи и възможните корекции, които може да са необходими след началото на производството. При разработването на концепцията той или тя трябва да установи, да оцени и да вземе под внимание всички възможни променливи - защото в крайна сметка цялата продукция зависи от това: от конструкцията на прототипи до масовото производство на крайните комплекти.

Работа, която не допуска нито слаби нерви, нито суета. Защото понякога концепциите трябва да бъдат коригирани в кратък срок; например, когато клиентът внезапно пожелае да смени двигателя или охлаждащия модул в превозното си средство. Ето защо известно усещане за спокойствие е една от ключовите характеристики на всеки служител от производственото планиране - както и внимание към детайла и готовност за поемане на голяма лична отговорност. В офиса или на изпитвателния стенд. Сам или в диалог с останалите. В началото или в края на производствения процес. Различни проекти приключват редовно, но никога не са напълно изоставяни. Защото, в крайна сметка, служителят от производственото планиране винаги трябва да се увери, че неговата концепция доставя всичко, което обещава: оптимално производство.

Ако обичате да се задълбочавате в детайла, но никога не забравяте и голямата картина

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!